niedziela, 21 lipca 2013

Odpust w parafii św. Marii Magdaleny

Jak co roku 22 lipca w rabczańskiej parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przypada odpust (jeden z dwóch - drugi odbywa  się we wrześniu).  Msze Święte są w tym dniu sprawowane  jak w niedzielę (nie ma jedynie Mszy  o 12.30). Suma odpustowa  (z uroczystą procesją)  odprawiona  będzie o 11. 

HISTORIA PARAFII

Parafia utworzona została w drugiej połowie XVI wieku. Wówczas świątynię stanowiło obecne  Muzeum im. Władysława Orkana, zwane  Starym Kościółkiem - wybudował ją Wawrzyniec Spytek Jordan. Według tradycji obiekt ten miał ulec zniszczeniu w wyniku powodzi.  Odbudowano go na  początku wieku XVIII i tak służył wiernym aż do dwudziestego stulecia. Dzisiesiejszy kościół - położony przy ul. Orkana, tuż obok Teatru Rabcio - powstał w latach 1902-1908, zaś konsekrowany został w 1923 roku. W 2005 roku przy świątyni powstał ogród różańcowy im. Jana Pawła II  oraz abpa. Stanisława Dziwisza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz