środa, 30 grudnia 2015

Orszak Trzech Króli 2016Już za dokładnie tydzień (6 stycznia) po raz czwarty przez Rabkę przejdzie orszak Trzech Króli, upamiętniający opisaną w Ewangelii według Świętego Mateusza wizytę mędrców (magów) ze Wschodu (nazywanych potem na podstawie interpretacji Psalmu 72 królami), przedstawicieli świata pogan, którzy wędrując ze swoich krajów (wymienia się tu Persję, Indie, Arabię czy Chiny) za niezwykłą gwiazdą przybyli do Betlejem, by oddać hołd małemu Jezusowi.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». (...) A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2, 1-2; 9-11)

Jak widać w biblijnej relacji nie została podana liczba dostojnych gości. Ustalono ją na podstawie przyniesionych darów. Na chrześcijańskich malowidłach w starożytnych katakumbach przedstawiano od dwóch do nawet dwunastu magów. Imiona Kacper (Gaspar), Melchior i Baltazar zostały nadane później. Nawiązuje do nich tradycja wypisywania pierwszych liter (K+M+B) poświęconą kredą na drzwiach domostw. Z kolei wariant C+M+B nie odnosi się do magów, ale do formuły Christus Mansionem Benedicat (Chrystus błogosławi domowi) lub - za św. Augustynem - Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Magowie są bohaterami apokryfów i legend; pojawiają się w kolędach, pastorałkach i jasełkach.Rabczański orszak poprzedzi Msza odprawiona o 12 w kościele św. Teresy. Następnie uczestnicy przejdą w procesji do Amfiteatru, gdzie rozpocznie się wspólne kolędowanie. Potem widzowie obejrzą jasełka z żywą szopką. Śpiewaniu i występom towarzyszyć będą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz zespołu Majeranki. Na uczestników czekają specjalnie przygotowane korony, flagi i śpiewniki, a także pamiątkowe naklejki. Powstała także aplikacja do wspólnego kolędowania - informacje jak ją pobrać dostępne są tutaj


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz