niedziela, 10 lutego 2013

Pomniki przyrody

Powiat nowotarski, a zwłaszcza Rabka Zdrój, cieszy się wieloma pomnikami przyrody, przede wszystkim pokaźnych rozmiarów drzewami. Najważniejsze, jakie możemy tam spotkać na swojej drodze, to jesion wyniosły (fraxinus excelsior) – jego zgrupowania znajdziemy w dwóch miejscach: przy obecnym Muzeum Etnograficznym (obwód pnia na wysokości 1,33 m. to 286cm), oraz przy sąsiadującej działce (obwód pnia na wysokości 1,33 m to aż 470 cm).

Duże wrażenie sprawia także lipa szerokolistna (tilia platyphyllos), najłatwiejsza do odnalezienia przy wspomnianym już Muzeum w grupie drzew wokół zabytkowego kościoła, oraz klon jawor (acer pseudoplatanus), będący okazałym drzewem o nisko osadzonej, regularnej koronie.

W okolicy warto także zwrócić uwagę na dąb szypułkowy (quercus robur), będacy bardzo okazałym obiektem o obwodzie pnia na wysokości 1,33 m wynoszącym aż 5 metrów. Warte zauważenia są również modrzewie europejskie (larix decidua), zasadzone m.in. w parku zdrojowym (plan koła, wiek drzew ponad 100 lat). Wyjątkowa jest sosna zwyczajna (pinus silvestris), znajdująca się przy ulicy Orkana, z nietypowym dla sosny parasolowatym przekrojem. Wiek drzewa to blisko 600 lat, ciągle pozostaje ono w pełni sił żywotnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz